ESG
[Environmental, social and governance]


Att vara en del av ett större sammanhang innebär att vi förstår hur våra handlingar och beslut är sammankopplade med världen runtomkring oss. Denna koppling sträcker sig över kulturer, kontinenter och generationer. Genom att erkänna denna känsla av samhörighet kan vi sträva efter att bidra till något större än oss själva. För att navigera bland dessa ideal har vi delat in vår webbplats i fem huvudavsnitt: Planeten, Människorna, Riktning, Regelefterlevnad och Printmasters - där varje avsnitt ger en inblick i olika aspekter av vår gemensamma påverkan. 

Planeten

I en värld där varje val vi gör påverkar miljön är det avgörande att fatta genomtänkta beslut. På Vinga är vi från och med 2023 transparenta med våra CO2-utsläpp. Med hjälp av livscykelanalyser (LCA) hjälper vi kunderna att välja alternativ med lägre påverkan genom att beakta varje steg i en produkts liv. Våra LCA:er, som är certifierade enligt ISO14067 och verifierade av Bureau Veritas, säkerställer noggrannhet och ansvarighet. Med målen att minska utsläppen med 40 % till 2030 och uppnå klimatneutralitet är vi fast beslutna att bidra till positiv förändring. Genom vårt stöd till Svenska Naturskyddsföreningen blir vi dessutom en del av lösningen på en av vår tids största utmaningar - att bevara vår planet för framtida generationer. 

 

Läs mer 

Människorna

Att värna om mänskliga rättigheter är en viktig del av vår ESG-strategi. Vi säkerställer en rättvis behandling i hela vår leverantörskedja, i linje med det globala målet 8 (SDG 8) för hållbar utveckling. Genom granskningar och medlemskap i ramverk som amfori BSCI och Sedex SMETA håller vi koll på och förbättrar leverantörernas villkor. Regelefterlevnad, som den norska transparenslagen och EU-direktiv, stärker vårt åtagande. Vår verksamhet, inklusive Printmasters, genomgår regelbundna revisioner för att upprätthålla arbetstagarnas säkerhet och rättigheter.

 

Läs mer 

Riktning

Under vår ESG-resa har vi fokuserat på att minska koldioxidutsläppen, förbättra leverantörskedjorna och ha en tydlig kommunikation. I linje med de viktigaste globala målen (SDG:erna) är vi engagerade i miljömässiga och sociala förändringar. Som nyckelområden har vi identifierat gåvor med lägre påverkan, förbättrade ESG-standarder i vår leverantörskedja och transparent kommunikation. Våra initiativ är inriktade på positiva förändringar på miljön och samhället, kopplade till SDG 12 och SDG 13. Vi stödjer SDG 8, SDG 9 och SDG 15, där vi involverar medarbetare, driver innovation och bevarar naturliga livsmiljöer på en global nivå.

 

Läs mer
Regelefterlevnad

Vinga säkerställer att varje inköp uppfyller säkerhets-, kvalitets- och miljöstandarder. Våra team på huvudkontoret och i Shanghai fokuserar på produktsäkerhet och efterlevnad. Vi följer ISO 37301:2021 för hantering av regelefterlevnad, vilket säkerställer att vår elektronik uppfyller RoHS- och EU-direktiven och att våra mat- och dryckesartiklar uppfyller EU:s bestämmelser. Vi är engagerade i CE-märkning, REACH-efterlevnad och förordningar som batteridirektivet och CLP-förordningen för ansvarsfull avfallshantering. Initiativ som Aware™ och certifieringar som FSC®, GRS och OEKO-TEX® STANDARD 100 främjar inköp med lägre påverkan och miljöhänsyn i hela vår verksamhet och leveranskedja.

 

Läs mer

Printmasters

Vingas ESG-karta omfattar alla enheter inom vårt ägarbolag, inklusive Printmasters, vår dekoreringsanläggning i Rumänien. De är avgörande för våra insatser för en lägre påverkan. Printmasters är fast beslutna att minska sin miljöpåverkan och främja ansvarsfulla metoder. De har installerat solpaneler, minskat vattenanvändningen och köpt in material på ett ansvarsfullt sätt. De följer ISO 45001 och Sedex SMETA för säkerhet och innehar certifieringar som GRS, RCS, OCS, FSC och OEKO-TEX® STANDARD 100 för produktintegritet. Säkerheten är av yttersta vikt, med regelbunden utbildning, övervakning och granskningar.

 

Läs mer

Low-impact produkter

Se vårt ökande urval av produkter med lägre miljöpåverkan. Dessa produkter har utvecklats med fokus på certifierade material med lägre miljöpåverkan. Detta produktsortiment innehåller RCS-, GRS- och FSC®-certifierade produkter.

Produkter med lägre påverkan

Biblioteket

Ladda ner certifikaten härISO
Bevis på verksamhet i enlighet med ISO-standarder. 
Ladda ner det här

Omfattningscertifikat för GRS, RCS och OCS (kombinerade)
Aktuellt omfattnings- (scope-) certifikat som listar våra certifierade produkter och deras sammansättning.
Ladda ner det här

FSC®
Hitta oss i FSC:s databas med hjälp av vårt företagsnamn, certifieringskod (NC-COC-072698), eller licenskod (FSC-C187385).
Ladda ner det här

Printmasters dokumentation

ISO
Bevis på verksamhet i enlighet med ISO-standarder. 
ISO 45001 – OHS
ISO 9001 – kvalitet
ISO 14001 – miljö


Sedex SMETA revisionsrapport  
Resultat av den årliga Sedex SMETA-revisionen på Printmasters. 
Sedex SMETA revisionen