Vingan vastuullisuustyö

Tavoitteena sosiaalinen kestävyys

Koko arvoketjumme on ihmisten luoma ja myös muodostuu ihmisistä. Olemme osaltamme vastuussa kaikkien näiden ihmisten hyvinvoinnista ja siitä, että yhteistyö Vingan kanssa merkitsee heille jotakin. Ennen kaikkea meillä on suuri vastuu varmistaa, että harvoin tai ei koskaan tapaamamme työntekijät voivat hyvin ja toimivat turvallisissa työolosuhteissa. 

 

Amfor-BSCI

Vinga kuuluu amforiin (ent. BSCI), eurooppalaiseen yritysliittoon, joka tähtää maailmanlaajuisen toimitusketjun työolojen parantamiseen. Amforiin kuuluu yli 1 300 yritystä, jotka ovat sitoutuneet yhteisiin käytännesääntöihin. Saamme sieltä tukea toimitusketjumme eettisyyden kehittämiseen. Järjestelmä pohjautuu yhteisiin käytännesääntöihin, jotka kaikki jäsenet ovat sitoutuneet ottamaan käyttöön toimitusketjussaan. Säännöt puolestaan perustuvat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, lapsen oikeuksia koskevaan yleissopimukseen ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) ydinperiaatteisiin. Autamme toimittajiamme heidän pyrkimyksissään kehittää vastuullisempia työoloja.

Liiton jäseninä noudatamme myös yhteisiä käytännesääntöjä, jotka pohjautuvat yhteentoista periaatteeseen. Tuotteitamme valmistavat yhteistyökumppanit sitoutuvat noudattamaan käytännesääntöjämme, ja tehtaissa tehdään jatkuvasti tarkastuksia vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi.

Täällä voit tutustua amforin käytännesääntöjen pohjana olevaan yhteentoista periaatteeseen:

Lue käytännesäännöt kokonaisuudessaan täältä

Toimittajien opas

Koska haluamme tarjota yhteistyökumppaneillemme selkeää tietoa yleisistä vaatimuksistamme ja odotuksistamme, olemme laatineet Suppliers’ Guideksi kutsumamme sopimuksen, jonka odotamme kaikkien toimittajiemme allekirjoittavan. Se sisältää esimerkiksi yksityiskohtaista tietoa kemikaalivaatimuksista, menettelyperiaatteista ja tuotteisiin liittyvästä lainsäädännöstä mutta myös toimitusehdoista, näytteiden käsittelystä sekä pakkaamisesta ja dokumentoinnista. 

Vinga Kantonissa

Vingan toimistossa Kantonissa, Kiinassa työskentelee tällä hetkellä neljä työntekijää: Flora, Michelle, Bella ja Ivy. Heidän päivittäiseen työhönsä kuluu tilausten ja toimittajien seuranta, ja he auttavat meitä toimimaan läheisessä yhteistyössä paikallisten yhteistyökumppaniemme kanssa. Pysymme suorittamaan pikaisia laatutarkastuksia tehtaisiin ennen tuotteiden laivaamista tai tutustua uuteen tehtaaseen ennen yhteistyöhön ryhtymistä. 

Hope Primary School

Vinga on jo vuosia tukenut Lijingissä, eteläkiinalaisessa Yunnanin maakunnassa toimivaa Hope Primary School -koulua. Sitä kautta saamme olla suoraan mukana tukihankkeessa paikan päällä maassa, jossa suurin osa tuotannostammekin tapahtuu. Koulu saa apua esimerkiksi oppimateriaalien ja muiden lasten koulutusta helpottavien ja parantavien tarvikkeiden hankkimiseksi.