Vingan vastuullisuustyö

Tavoitteena turvallisuus

Kemikaalien parissa työskentely on aina kuulunut keskeisesti Vingan päivittäiseen toimintaan. Meille on ensisijaisen tärkeää tyrehdyttää haitallisten kemikaalien virta niin tuotteitamme valmistavien työntekijöiden kuin ihmiskunnan ja luonnonkin parhaaksi. Kemikaalilainsäädäntö toimii tärkeänä oppaana arjessamme, sillä haluamme lopettaa haitallisten aineiden käytön ja löytää niille korvaajat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

Olemme varmoja, että asiat on mahdollista tehdä paremmin, mutta joidenkin ehdotusten kohdalla on vaikea tietää, pitäisikö kieltäytyä vai suostua. Siksi olemme laatineet kaksi periaatetta, jotka koskevat pidättäytymistä kaupankäynnistä tietyntyyppisillä materiaaleilla tai kemikaaleilla. Niitä ovat fluoripohjaiset tarttumattomat pinnoitteet (niin kutsutut PFAS-aineet) ja PVC:tä sisältävät tuotteet tai komponentit.

Pidämme harkittua ja jatkuvasti elävää työtä kemikaalien parissa tärkeänä myös siksi, että siitä on meille pitkällä tähtäimellä hyötyä tuotteidemme ja materiaaliemme kiertävyydelle. Esimerkiksi tekstiilien kierrätyksen suurena haasteena on nykyään se, että monesta eri lähteestä peräisin olevan raaka-aineen sisältämiä kemikaaleja on vaikea jäljittää. 

ChemAct network

Vingan tuotevalikoima on laaja, joten kuulumme ChemAct Network -verkostoon voidaksemme varmistaa, että noudatamme kemikaalilainsäädäntöä, ja tehdäksemme proaktiivista työtä tuotteidemme sisällön parissa. Käytämme ChemActin työkaluja päivittäisessä kemikaalityössämme. Ne auttavat meitä tunnistamaan tuotteidemme ainesosien sisältämät riskikemikaalit ja pitävät meidät jatkuvasti ajan tasalla lainsäädännön muutoksista ja päivityksistä. Työkalu on ainoa laatuaan, ja sen on kehittänyt kaksi alan vankkaa osaajaa. 

Anne Broström

Annella on 30 vuoden kokemus tekstiilialalta ja laaja osaaminen hankinnasta, tuotannosta sekä yhteiskunta- ja ympäristövastuuasioista. Hän on työskennellyt yritysten kanssa näiden kysymysten parissa vuodesta 2011. Anne auttaa toimijoita jäsentämään ja kehittämään prosessejaan EU-alueen toimijoihin kohdistuvien tiukentuvien vaatimusten mukaisiksi.

Stefan Posner

Stefan on polymeeri- ja tekstiilikemisti, jolla on yli 30 vuoden kokemus tekstiilikemian ja polymeeristen aineiden tutkimuksesta. Hän tekee yhteistyötä eri toimijoiden kanssa pienyrityksistä kansainvälisiin suuryhtiöihin ja kansallisista ja kansainvälisistä viranomaisista akateemisiin tutkimuslaitoksiin. Päivittäisessä työssään Stefan tukee yritysten pyrkimyksiä luopua haitallisten aineiden käytöstä ja korvata ne paremmilla vaihtoehdoilla.

SS19 SE catalog mockup.png