Vingan vastuullisuustyö

Tavoitteena inspiraatio

Uskomme, että yhteistyö eli toistemme kuunteleminen ja kiinnostus muiden ideoita kohtaan voi synnyttää muutosta, kenties jopa taikaa. Meille on tärkeää nostaa esiin hyviä ideoita ja kannustaa ja tukea sitä, joka on tehnyt jotakin eri tavalla. Haluamme saada inspiraatioita toisilta ja toimimme toivottavasti itsekin inspiraationa muille. Yhdessä voimme levittää ideoita laajemmalle ja innostaa toisiamme uudenlaiseen ajatteluun.

Vingan vastuullisuusvisio/-filosofia 

Vingan vastuullisuustyötä ohjaava visio on Creating Difference. Haluamme, että tekemillämme päätöksillä ja valinnoilla on merkitystä. Vastuullisuuteen tähtäävässä työssä ei ole oikoteitä. Emme väitä sen olevan helppoa, vaan pikemminkin päinvastoin: suhtaudumme nöyrästi meitä odottaviin haasteisiin. 

Olemme tunnistaneet muutaman tekijän, joita työssä vaaditaan ja joita meidän on matkan varrella myös kehitettävä: esimerkiksi osaaminen ja yhteistyö. Yhdessä sanoista yhteisyys, nöyryys ja sitoutuneisuusmuodostuvan arvopohjamme kanssa ne toimivat lähtökohtana, kun kehitämme vastuullista liiketoimintamallia. Vastuullisuuden on oltava jännittävää, mieluisaa, kiinnostavaa ja opettavaista. 

Vinga-tuotteen kehitystä jatkuu ympäri vuoden, tuotekehityksessä pyritään pitkäaikaisiin ratkaisuihin ja työ jakautuu pitkälle ajanjaksolle. Tekemällä työn tässä vaiheessa perusteellisesti parannamme mahdollisuuksiamme luoda pitkäikäisiä ja vastuullisia tuotteita. 

Perusfilosofiamme mukaisesti meidän on jokaisen tuotteen kohdalla pystyttävä perustelemaan, miksi se on ansainnut luoda muiston. 

Maahantuojana vastuullamme on tarjota vain tuotteita, jotka eivät käsityksemme mukaan kuluta maapallon resursseja turhaan. Tämä on samalla suurimpia haasteitamme, sillä pienimmät ympäristövaikutukset on tuotteella, jota ei valmisteta lainkaan. 

Osa vastuullisten tuotteiden kehitystä voi olla sertifioidun tuotteen valitseminen. Me Vingalla olemme valikoineet työssämme käytettäviksi muutaman tuotesertifioinnin, jotka auttavat varmistamaan tuotteen alkuperän ja sisällön mahdollisimman tarkkaan. Niitä ovat tällä hetkellä esimerkiksi Öko-Tex Standard 100- ja GOTS-tekstiilisertifikaatit sekä puun ja paperin FSC-sertifiointi.

Yksinkertaistaminen

Yksi Vingan tärkeistä hankintarutiineista on aina pohtia, miten tuotetta voisi yksinkertaistaa. Käymme läpi tuotteen kokonaisuutena, sen yksittäiset osat ja pakkauksen löytääksemme mahdollista karsittavaa. Tarkoituksena on säästää tarpeetonta materiaalia, värejä, liimaa ja pinnoitteita sekä turhia tuotantoprosesseja. Toisin sanoen pelkistämme tuotteen niin, että kaikki siinä on tarpeellista ja arvoa luovaa. Otetaan esimerkiksi vaikkapa lahjarasiat. Miten kehitetään viehättävä lahjarasia, jonka avaaminen saa aikaan aivan erityisen tunteen, käyttämällä niin vähän värejä, liimaa, pinnoitteita ja materiaalia kuin mahdollista?

Nöyryys

Olemme nöyrän tietoisia siitä, että vastuullisempaan liiketoimintamalliin johtava tie on monipolvinen, vaikea ja usein varsin mutkainen. Siinä on kuitenkin myös oma viehätyksensä, ja unelmoimme siitä, miten paljon parempaan maailmaan onnistuminen johtaisi. Tämä ajattelutapa toimii kannustimenamme. Kuten muissakin tilanteissa, haluamme nostaa esiin ja palkita henkilöitä, jotka uskaltavat tehdä muutoksen tai hankalan päätöksen – tai ainakin yrittivät, vaikka valinta ei aina olisikaan ollut paras mahdollinen.

Sitoutuneisuus 

Haluamme tehdä asiat eri tavalla. Vain tukemalla toisiamme ja yhdessä toimimalla pystymme joka tilanteessa antamaan itsestämme hieman enemmän, uskallamme kokeilla uusia ratkaisuja ja toimia toisin kuin muut. Olemme vain iloisia, jos saamme mukaan myös yhteistyökumppanimme ja etenkin samalla alalla toimivat kollegamme. Määränpään saavuttamiseen vaaditaan yhteistyötä.