Vingas Hållbarhetsarbete

Creating Zero Emission

Vinga har idag ett klimatavtryck genom hela värdekedjan, avtryck som vi har ett stort ansvar för att minska. Vårt ansvar är att jobba kontinuerligt med att utveckla våra processer, våra samarbeten och inte minst våra produkter för att bidra till en minskning av utsläppen. Vår filosofi är att alltid välja det bättre alternativet. Vi jobbar särskilt med optimering och för minskade utsläpp inom följande områden:

 

Transporter

Internt har vi flygförbud mot inrikes flygresor (en liten påverkan, men en relativt enkel sak att åtgärda). Vi flyger inte hem produkter från våra produktionsländer utan att först ha presenterat skillnaden i utsläpp mellan båt och flyg för vår kund. Sjötransporter är vi öppna med att det tycker vi är den svåraste biten att påverka inom transporter. Som grund skeppar vi alltid fulla containers och är flexibla och beredda att kompromissa med leveranstider och priser, om vi har möjlighet att välja ett alternativ som innebär lägre utsläpp.

Förpackningar

Vår målsättning är såklart att använda så lite förpackningsmaterial som möjligt. Dock är vi noga med att inte tumma på kvalitet och säkerhet för produkten och förpackningsmaterial kan inte helt undvikas.

Produktion

Produktionen av våra produkter står för den största andelen utsläpp av växthusgaser. Det är också denna del som är svårast att beräkna. Vi har idag produktion belägen i Kina, Indien, Pakistan, Turkiet och Slovenien. Även om det kan vara svårt att påverka exempelvis vilken energi våra partners använder i sina fabriker, har vi i alla fall möjligheten att välja vilka partners vi använder. Vi har möjlighet att välja de som använder förnyelsebar energi. Vi har till exempel utvecklat vårt samarbete med vår partner i Indien som gör alla våra handdukar, delvis pga. av deras arbete för mer förnyelsebar energi i produktionen. Vi har också valt en alldeles särskild partner för accessoarer till väskor som har ett väl utvecklat system för waste water treatment.

Klimatkompensation

Fokus nummer ett för oss kommer alltid att vara att MINSKA de faktiska utsläppen vi har, det kommer vi att jobba hårdast för. I den bästa av världar hade utsläppen såklart varit 0, men tills vi når dit har vi valt att klimatkompensera för alla inkommande och utgående frakter, tjänsteresor och drift av Vingas huvudkontor i Borås. Vi klimatkompenserar via Zero Mission i projekt i Uganda och Indien.