Vingas Hållbarhetsarbete

Creating Circularity

Att skapa en cirkulär affärsmodell och en cirkulär ekonomi är en förutsättning för nästa generation att kunna verka. Cirkulär för oss har en bred betydelse och vi jobbar på flera nivåer för att på bästa sätt sluta cirkeln. 

Recycle and Reuse

Vårt mål är att använda så mycket återvunnet material som möjligt i de produkter vi tar fram och samtidigt kunna kontrollera material och kemikalieinnehåll, vilket är en utmaning i användning av återvunnet material. Vi vill också försöka använda det som redan finns och har producerats. Exempel på detta är spillfiber från bomullsproduktion, som kan bli garn till en handduk om den används på rätt sätt. Överblivet tyg från annan produktion, så kallad dead stock, kan bli till helt nya produkter. Exempel på detta är vår handduksserie Aberdeen, köksserien Sovano och vår svensktillverkade denimserie NorBo. Vi använder också återvunnen polyester från PET-flaskor, bland annat i yttertyget till vår väskserie Sortino och Sloane.

Packaging guide

Vingas guide HACK your PACK (i videoformat) togs fram för att på ett kreativt sätt visa och inspirera till att skapa ett andra liv med våra förpackningar. Även om målet är att använda så lite förpackningsmaterial som möjligt krävs ändå en mer eller mindre mängd till varje produkt för att den ska hålla i transport och i hantering på olika lager. Istället för att direkt återvinna förpackningar finns det en mängd saker du kan använda dem till. Kolla in filmen här.

Vinga hacks

Projektet VingaHacks startade i samband med Black Friday 2019. Black Friday blev till Hack Friday som slutligen blev till Vinga hack. Att göra ett hack på något betyder att man tar något som redan finns och skapar något helt nytt. Vi satte upp en utmaning att skapa ett hack i månaden fram till sommaren. Detta projekt ville vi genomföra för att lyfta idén med att skapa eller fylla ett behov med hjälp av något som redan finns. Vår förhoppning var att det skulle inspirera och skapa idéer om nya sätt att se på en produkt. 

Återvunnet och kemikalier

Även om vi gärna använder återvunna eller återbrukade material i våra produkter är vi ödmjuka inför att det kan finnas utmaningar här gällande spårbarhet och kemikalieinnehåll. Att stoppa flödet av skadliga kemikalier och jobba proaktivt med att byta ut kemikalier till bättre alternativ är en av Vingas hjärtefrågor och vi skulle aldrig tumma på detta till förmån för ett återvunnet material. Vi har till exempel stoppat ett projekt med att ta fram väskor av återbrukad markisväv eftersom väven, tidigare i produktionen, blivit behandlad med en vattenavvisande beredning och Vinga har en policy att inte handla med beredningar baserade på just fluorkemi.