Vingas Hållbarhetsarbete

Creating Quality

Som grund till vårt kvalitetsarbete ligger en ISO 9001 certifiering, den hjälper oss i det dagliga arbetet med styrning av processer och åtgärder som behöver vidtas. Vi jobbar brett med kvalitetsfrågor och arbetet innebär allt från säkra leveranser, att alla våra medarbetare på kontoret har en bra och fungerande vardag och arbetsliv till riktigt bra kvalitet och lång livslängd på de produkter vi tar fram. 

Policy

För att styra arbetet åt rätt håll och för att skapa tydlighet utgår vårt kvalitet- och miljöarbete från vår kvalitetspolicy och vår miljöpolicy. Vi har även upprättat policyer kopplat till specifika material. Vi handlar inte med s.k. non-stickbeläggningar som bygger på fluorkemi, eller PFAS-ämnen, varken på textil eller i köksartiklar. I vårt kökssortiment hittar man i stället produkter som är gjorda av rostfritt stål, keramiska material eller gjutjärn. Vi undviker också att använda PVC plast i våra produkter, bortsett från undantag i vissa elektronikprodukter där kablar i PVC är oundvikligt p.g.a. flamskyddssäkerhet.

Miljöpolicy

Kvalitetspolicy