Vingas Hållbarhetsarbete

Creating Safety

Kemikaliearbetet har alltid varit en central del i Vingas dagliga arbete. Prio ett för oss är att stoppa flödet av skadliga kemikalier både med hänsyn till arbetaren som tillverkar våra produkter och till människor och naturen. Kemikalielagstiftningen är en viktig guide i vår vardag för att i ett så tidigt stadie som möjligt fasa ut och substituera skadliga ämnen. 

Vi är övertygade om att det går att göra saker på ett bättre sätt men ibland hamnar vi i situationer där vi inte vill göra saker alls, vi säger ”nej” när vi egentligen vill säga ”ja”. Detta har lett fram till två policyer där vi tar avstånd från handel med vissa typer av material eller kemikalier. Det gäller non-stickbeläggningar som bygger på fluorkemi (så kallade PFAS-ämnen) och produkter eller komponenter innehållande PVC.

En annan anledning till att vi tycker det är så viktigt med ett utvecklat och levande kemikaliearbete är att det kommer hjälpa oss att på sikt att förbereda våra produkter och material för ett cirkulärt flöde. En stor utmaning med återvinning av till exempel textil idag är att det är svårt att spåra kemikalieinnehållet i råvaran om den kommer från en mängd olika källor. 

ChemAct network

Vinga har ett brett produktutbud och för att säkerställa kemikalielagstiftningen och jobba proaktivt med innehållet i våra varor är vi medlemmar i ChemAct network. Vi använder ChemActs verktyg i det dagliga kemikaliearbetet, det hjälper oss att identifiera riskkemikalier per komponent i våra produkter samt håller oss regelbundet uppdaterade på förändringar och uppdateringar i lagstiftningen. Verktyget är unikt i sitt slag och är utvecklat av två personer med bred kompetens. 

Anne Broström

Anne har 30 års erfarenhet från textilbranschen med bred kunskap inom inköp, produktion och CSR & Miljö. Sedan 2011 hjälper hon företag med arbetet i de här frågorna, hon hjälper till att strukturera upp och utveckla processerna för att möta framtidens växande krav på aktörer inom EU.

Stefan Posner

Stefan är polymer- och textilkemist med över 30 års erfarenhet av forskning inom textilkemi och polymera material. Han samarbetar med aktörer från små bolag till stora internationella bolag såväl som nationella och internationella myndigheter och akademiska institut. Han jobbar dagligen med att hjälpa företag i arbetet att fasa ut och ersätta skadliga ämnen med bättre alternativ.

SS19 SE catalog mockup.png