Jorden, mennesker  & retning 
[ESG]

Å være en del av det større bildet innebærer å innse at våre handlinger og beslutninger henger sammen med verden rundt oss. En forbindelse som strekker seg på tvers av kulturer, kontinenter og generasjoner. Ved å anerkjenne denne følelsen av tilhørighet kan vi strebe etter å bidra til noe som er større enn oss selv. Vi har strukturert nettsiden vår i fem sentrale seksjoner for å navigere etter disse idealene: Jorden, Mennesker, Retning, Samsvar og Printmasters – hver av dem gir et innblikk i de ulike aspektene av vår kollektive påvirkning.Jorden
I en verden der alle valg er med på å påvirke miljøet, er det helt avgjørende å ta gjennomtenkte beslutninger. Hos Vinga har vi vært transparente når det gjelder CO2-utslipp siden 2023. Ved hjelp av livssyklusanalyser (LCA) hjelper vi kundene våre med å velge alternativer med lavere miljøpåvirkning ved å ta hensyn til alle stadiene i et produkts levetid. LCA-analysene våre, som er sertifisert i henhold til ISO 14067 og verifisert av Bureau Veritas, sørger både for nøyaktighet og ansvarlighet. Vi er dedikerte til å være med å skape en positiv endring, med mål om å kutte utslippene med 40 % innen 2030 og oppnå klimanøytralitet. Gjennom vår støtte til Svenska Naturskyddsföreningen blir vi dessuten en del av løsningen på en av vår tids største utfordringer – å bevare planeten vår for fremtidige generasjoner. 

 

Les mer her  

Mennesker

Å ivareta menneskerettighetene er en sentral del av vår ESG-strategi. Vi sørger for rettferdig behandling i hele leverandørkjeden vår, i tråd med FNs bærekraftsmål 8. Gjennom revisjoner og medlemskap i rammeverk som amfori BSCI og Sedex SMETA, overvåker og forbedrer vi leverandørforholdene. Forpliktelsen vår styrkes gjennom overholdelse av lover og regler, slik som den norske åpenhetsloven og EU-direktiver. Virksomhetene våre, inkludert Printmasters, gjennomgår regelmessige revisjoner for å ivareta arbeidernes sikkerhet og rettigheter.

 

Les mer her 

Retning

På ESG-reisen vår har vi fokusert på å redusere karbonutslipp, forbedre leverandørkjedene og kommunisere tydelig. I samsvar med sentrale mål for bærekraftig utvikling er vi forpliktet til å bidra til miljømessige og sosiale endringer. Vi har identifisert nøkkelområder som gaver med lavere miljøpåvirkning, bedre ESG-standarder i leverandørkjeden vår og åpen kommunikasjon. Initiativene våre er rettet mot positive endringer i miljø og samfunn, knyttet til FNs bærekraftsmål 12 og 13. Dette støttes av bærekraftsmål 8, 9 og 15, der vi involverer våre ansatte, fremmer innovasjon og bevarer habitater globalt.

 

Les mer her
Samsvar

Vinga sørger for at alle kjøp oppfyller standardene når det kommer til sikkerhet, kvalitet og miljø. Teamene på hovedkontoret og i Shanghai fokuserer på produktsikkerhet og samsvar. Vi følger ISO 37301:2021 for samsvarsstyring, noe som sikrer at elektronikken vår oppfyller RoHS- og EU-direktivene, og at mat- og drikkevarer er i samsvar med EU-forskrifter. Vi er forpliktet til CE-merking, REACH-samsvar og forskrifter som batteridirektivet og CLP-forordningen for ansvarlig avfallshåndtering. Initiativer som Aware™ og sertifiseringer som FSC®, GRS og OEKO-TEX® STANDARD 100 bidrar til å redusere miljøpåvirkningen fra innkjøp og miljøforvaltning i hele virksomheten og forsyningskjeden vår.

 

Les mer her

Printmasters

Vingas ESG-utviklingsplan omfatter alle enheter i konsernet vårt. Dette inkluderer Printmasters, som er dekorasjonsanlegget vårt i Romania. De er avgjørende for arbeidet vårt med bærekraft. Printmasters er opptatt av å redusere miljøpåvirkningen og fremme ansvarlig praksis. De har installert solcellepaneler, redusert vannforbruket og anskaffet materialer på en ansvarlig måte. De overholder ISO 45001 og Sedex SMETA for sikkerhet, og har sertifiseringer som GRS, RCS, OCS, FSC og OEKO-TEX® STANDARD 100 for produktintegritet. Sikkerheten er av største betydning, med regelmessig opplæring, overvåking og revisjoner.

 

Les mer her

Low-impact produkter

Se vårt økende utvalg av produkter med lavere miljøpåvirkning. Disse produktene er utviklet med fokus på sertifiserte materialer som har lavere påvirkning på miljøet. Dette produktutvalget inneholder RCS-, GRS- og FSC®-sertifiserte produkter.

Produkter med lav miljøpåvirkningISO
Bevis på drift i samsvar med ISO-standarder.  
Last ned her

GRS-, RCS- og OCS-sertifikat (kombinert)
Gjeldende sertifikat med oversikt over våre sertifiserte produkter og deres sammensetning.
Last ned her

FSC®
Finn oss i FSC-databasen ved å bruke firmanavnet vårt, sertifiseringskoden (NC-COC-072698), eller lisenskoden (FSC-C187385).
Last ned her

Printmasters dokumentasjon

ISO
Bevis på drift i samsvar med ISO-standarder. 
ISO 45001 – OHS
ISO 9001 – kvalitet
ISO 14001 – miljø


Sedex SMETA revisjonsrapport   
Resultatet av den årlige Sedex SMETA-revisjonen hos Printmasters.  
Sedex SMETA revisjon