Sverige
Europe
Benelux
Suomi
Norge
Deutschland

Kvalitet för oss är mer än en bra produkt och den glädje vi hoppas våra kunder känner när de får en gåva. Det handlar lika mycket om att säkerställa arbetsförhållanden på den fabrik varan tillverkas. Vi jobbar hellre med samarbetspartner än med någon som bara levererar en vara. Precis som vi ser på relationen med våra kunder, vi tror att fler möjligheter finns genom nära samarbeten.

Amfori

Vinga är medlemmar Amfori (fd BSCI), ett europeiskt företagssamarbete för företag som vill förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. Amfori förenar över 1300 företag kring en gemensam uppförandekod och här får vi stöttning i arbetet mot en etisk leverantörskedja. Grunden för systemet är den gemensamma uppförandekoden som samtliga medlemmar har åtagit sig att implementera i sin leverantörskedja. Uppförandekoden baseras på FNs deklaration för mänskliga rättigheter, barnkonventionen och International Labour Organisations, ILOs kärnkonventioner. Tillsammans med våra leverantörer hjälper vi dem att utveckla en mer hållbar arbetsplats.

 

Kvalitetssystem

Vingas svenska verksamhet, i Borås är certifierat enligt kvalitetsledningssystemet ISO 9001. Systemet hjälper oss att bedriva ett effektivt och strukturerat kvalitetsarbete. Med hjälp av systemet upprättar vi riktlinjer för vårt arbete så att vi aktivt arbetar med ständiga förbättringar och säkrar kvaliteten på våra tjänster och produkter.

 

Centre of Hope Primary School

Sedan många år stödjer Vinga en skola i Lijing i provinsen Yunnan i södra Kina. Detta var en möjlighet att inleda ett stöttande projekt direkt på plats i det land där största delen av vår tillverkning sker idag. Projektet bidrar till att förse skolan med utbildningsmaterial och annat som underlättar och förbättrar barnens utbildning.

Miljö

Vinga's hållbarhetsarbete strävar mot att minimera samtliga negativa effekter från vår verksamhet och maximera de positiva där vår långsiktiga vision är att enbart skapa positiva effekter på miljön och vår sociala samvaro. Allt vi gör påverkar naturen runt omkring oss och alla som lever i den. Vi är övertygade om att det går att göra det vi gör idag men på ett mycket bättre sätt. Vi har mängder av spännande möjligheter, enorma utmaningar och ett oändligt arbete framför oss. Följ med från början i vårt arbete, läs hur vi arbetar idag och ur vi tänker om framtiden.

 

Aktuellt

Leverantörsutbildning
I Mars 2018 höll Vinga en utbildning med våra största samarbetspartners i Kina. Vi presenterade vårt verktyg Chemicals in focus och höll en dags utbildning i hur vi vill arbeta med detta, vad det innebär för fabrikerna som gör produkterna och den som levererar råvaror. Leverantörerna fick en större förståelse för varför detta arbetet är så viktigt och kunskap i hur vi enkelt kan kommunicera gällande kemikalielagstiftningen och våra produkter. Totalt åtta leverantörer deltog och utbildningen vände sig denna gången till leverantörer av textilprodukter.

 

Kemikaliegruppen

För att säkerställa och jobba proaktivt med EU:s kemikalielagstiftning REACH är vi, sedan 2015 medlemmar i kemikaliegruppen vid Swerea IVF. Nätverket drivs av Swerea tillsammans med experter från universitet och myndigheter. Medlemskapet hjälper oss att tolka lagkrav, hålla oss uppdaterade på ändringar i lagstiftningen och kommunicera lagstiftningen mot våra samarbetspartners. Detta är också ett forum för att skapa kontakter med kollegor i samma bransch, utbyta erfarenheter och dela problemlösningar. Vi har även möjlighet att få kunskap och rådgivning i produktspecifika frågor från Swerea's forskare.

 

Chemicals in focus

För att på ett tydligt sätt kommunicera lagkrav till våra fabriker och kunna ha kontroll på våra varor arbetar vi med ett produktverktyg som vi kallar Chemicals in focus. Med hjälp av verktyget bryter vi ner produkten på komponentnivå för att på ett effektivt sätt hantera varje del och dess innehåll. För mer information och frågor kring detta kontakta gärna mia.marecek@vinga.com.

 

BCI Better Cotton Initiative

Vinga är en stolt medlem av The Better Cotton Initiative (BCI). Better Cotton Initiative (BCI) är en global ideell organisation och det största hållbarhetsprogrammet för bomull i världen. BCI finns för att göra den globala bomullsproduktionen bättre för de människor som producerar den, bättre för miljön den växer i och bättre för sektorns framtid. Bättre bomull kommer från ett system med massbalans och det är inte fysiskt spårbart till slutprodukterna. Se bettercotton.org/massbalance för mer information. Vinga har åtagit sig att köpa 50% som BCI-bomull fram till 2023.

 

ISO-14001

För att kunna identifiera och kontinuerligt minska vår miljöpåverkan är Vingas svenska verksamhet, i Borås certifieradt enligt ISO-14001. Standarden ger stöd i att t ex minska användningen av energi och råvaror eller mängden avfall och andra utsläpp. Miljömålen i systemet är i dag knutna till koldioxidutsläpp.

Naturskyddsföreningen

Vi tror att kunskap och intresse för miljöfrågor är avgörande för att kunna minimera vår miljöpåverkan, därför är vi stödföretag hos Naturskyddsföreningen. Vi hjälper på detta sätt till att stötta projekt inom klimat- och miljörelaterade frågor. Naturskyddsföreningen är Sveriges största och mest inflytelserika miljöorganisation, som medlemmar här bidrar vi till att de kan göra sitt yttersta för att sätta miljöfrågor högt på agendan i Sverige och EU. Informationen vi får härifrån hjälper oss också att fatta beslut gällande vilka insatser vi ska göra, hur de ska göras samt att de gör så stor nytta som möjligt.

 

Produktcertifieringar

På Vinga jobbar vi med några utvalda produktcertifieringar för att så långt det går kunna säkerställa en produkts ursprung och innehåll.
 

Oeko-tex standard 100
Oeko-tex standard 100 är ett omfattande test- och certifieringssystem för alla led i den textila produktionskedjan.
 

GOTS
GOTS står för Global Organic Textile Standard och är en internationell miljömärkning för naturfiber. Standarden reglerar begränsningen av skadliga ämnen och utsläpp i hela produktionskedjan. Certifieringen berör både miljömässigt och socialt ansvar genom hela produktionsledet. I Vingas sortiment har vi idag strandhanddukar och bärkassar som är tillverkade av GOTS-certifierad bomull.
 

EU Ecolabel
Detta är EU:s officiella miljömärkning där krav ställts på miljö, funktion, hälsa och kvalitet ur ett livscykelperspektiv. Vingas bäddset är certifierade enligt EU Ecolabel.

 

Produktutveckling och produktion

Skapandet av en Vingaprodukt pågår året runt och hela tiden söker vi efter nya, mer miljövänliga material, lägre energiförbrukning och mindre utsläpp i produktionen. Produktutvecklingen för oss handlar om att sträva efter långsiktiga lösningar och vi arbetar med att produktutveckla över en längre period. Tar vi oss tiden till ett grundligt arbete här tror vi också att vi har större möjligheter att skapa en mer hållbar produkt, som kan leva under lång tid. En viktig del, och en stor utmaning i produktutvecklingen är att jämföra miljöpåverkan för olika material ur ett livscykelperspektiv, för att säkerställa att vi gör minimalt med avtryck. Via medlemskapet i kemikaliegruppen håller vi oss uppdaterade gällande den senaste forskningen inom kemi- och miljörelaterade frågor, en viktig vägvisare för beslutsfattning.

 

Miljöpolicy

Vinga's miljöarbete strävar mot att minimera samtliga negativa effekter från vår verksamhet. Vår miljöpolicy ska appliceras genom hela verksamhetens leverantörs- och värdekedja. Allt vi gör påverkar naturen runt omkring oss och alla som lever i den. Vi är övertygade om att det går att göra det vi gör idag men på ett mycket bättre sätt. Vi har mängder av spännande möjligheter, enorma utmaningar och ett oändligt arbete framför oss.

 

Vi jobbar för att minimera utsläppen från alla typer av transporter vår verksamhet kräver, så som flyg, sjö och lastbil/bil. I den utsträckning det går ska det färdmedel/transportsätt som genererar minst utsläpp väljas. Vi samfraktar i den mån det går och container, kartonger och andra fraktbehållare ska fyllas, vi fraktar inte luft. Vi ska jobba med framförhållning, en sund produktionsplanering och långsiktigt sortimentsarbete för att ha möjlighet att välja det fraktsätt som bidrar till minst miljöpåverkan.

 

Förbrukningen av el och energi ska minimeras och vi ska använda och utveckla förnybar energi och el där det är möjligt och applicerbart.

 

Vid produktion av varor ska val av råvara alltid analyseras and bedömas för att sedan väljas utifrån minsta möjliga miljöpåverkan. Vi ska alltid ha rätt information och kunskap om innehållet i våra produkter och vi jobbar kontinuerligt och proaktivt med att säkerställa gällande lagstiftning. Vi strävar också efter att i ett tidigt stadie fasa ut och utesluta produkter som innehåller särskilt farliga ämnen. Vi jobbar i förebyggande syfte med att söka upp och applicera alternativa material eller komponenter som skapar mindre påverkan på miljön, inte för att vi måste, för att vi vill. En produkt ska tas fram med syfte att leva under lång tid, tillföra sin äger största möjliga funktionalitet och enkelt kunna återanvändas eller återvinnas när den är förbrukad.

 

Vi strävar efter att minska mängden avfall och sortera avfall i största möjliga utsträckning som kan gå till återanvändning eller materialåtervinning.

 

Vi jobbar med ständiga förbättringar för att minska vår miljöpåverkan genom forum för kunskap och genom mätning och utvärdering av befintliga och kommande aktiviteter och produkter. Vi bevakar kontinuerligt, och följer gällande lagstiftning på samtliga områden.

 

Policy PVC: Vinga har som policy att inte använda PVC i några produkter. Undantag gäller elektronik där PVC används för att säkerställa flamskydd.

 

Policy fluorbaserade behandlingar: Vinga har som policy att inte använd fluorbaserade beläggningar och beredning (t ex i stekpannor och som vatten-och smutsavvisande beredning på textil).

 

Samarbeten Before engaging in a partnership with any new supplier Vinga should always consider the suppliers engagement in sustainability. For producing suppliers the template I2A Initial questions new suppliers should always be sent out, collected and evaluated. The suppliers sustainability engagement is also integrated in the supplier evaluation form which is being updated one a year by the management group. The aim is that all suppliers working active to improve their environmental impact should be promoted and deserves Vinga orders.