Vingas Hållbarhetsarbete

Create Social Sustainability

Hela vår värdekedja är uppbyggd av och består av människor. Vi har ett ansvar att bidra till att alla dessa människor mår bra och ser ett värde i att samarbeta med Vinga. Framför allt har vi ett enormt ansvar att säkerställa att de vi aldrig, eller sällan träffar mår bra och vistas i en trygg arbetsmiljö. 

Amfori-BSCI

Vinga är medlemmar i Amfori (fd BSCI), ett europeiskt företagssamarbete för företag som vill förbättra arbetsvillkoren i den globala leverantörskedjan. Amfori förenar över 1300 företag kring en gemensam uppförandekod och här får vi stöttning i arbetet mot en etisk leverantörskedja. Grunden för systemet är den gemensamma uppförandekoden som samtliga medlemmar har åtagit sig att implementera i sin leverantörskedja. Uppförandekoden baseras på FN:s deklaration för mänskliga rättigheter, barnkonventionen och International Labour Organization, ILOs kärnkonventioner. Tillsammans med våra leverantörer hjälper vi dem att utveckla en mer hållbar arbetsplats.

Som medlemmar i initiativet använder vi även den gemensamma uppförandekoden, som bygger på 11 principer. Våra tillverkande samarbetspartners förbinder sig att följa vår uppförandekod och fabrikerna revideras kontinuerligt efter denna kod för att säkerställa att kraven efterlevs.

Här hittar du mer information om de 11 principer som Amforis uppförandekod bygger på.

Läs hela vår Code of Conduct här

Suppliers guide

För att tydligt kommunicera generella krav och förväntningar på våra samarbetspartners har vi tagit fram ett avtal som vi kallar Suppliers Guide. Alla leverantörer förväntas att skriva under guiden. I den finns till exempel detaljerad information om kemikaliekrav, policies, lagstiftningar kopplade till produkter men även information gällande leveransvillkor, hantering av prover och förpacknings- och dokumentinformation. 

Vinga Gungzhou

På Vingas kontor i Guangzhou i Kina jobbar idag fyra personer; Flora, Michelle, Bella och Ivy. De arbetar dagligen med order- och leverantörsuppföljning och tack vare dem kan vi skapa ett nära samarbete med våra samarbetspartners där. Vi kan snabbt besöka fabriker för kvalitetskontroller innan skeppning eller för besök innan ett samarbete med en ny fabrik inleds. 

Hope Primary School

Sedan många år stödjer Vinga en skola i Lijiang i provinsen Yunnan i södra Kina. Detta var en möjlighet att inleda ett stöttande projekt direkt på plats i det land där största delen av vår tillverkning sker idag. Projektet bidrar till att förse skolan med utbildningsmaterial och annat som underlättar och förbättrar barnens utbildning.