Duurzaamheidsactiviteiten van Vinga

Zorgen voor nul emissies

Vinga zorgt in de gehele waardeketen voor een klimaatvoetafdruk en we hebben een grote verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat deze voetafdruk kleiner wordt. Het is onze verantwoordelijkheid om ons voortdurend in te zetten om onze processen en partnerschappen te ontwikkelen en niet in de laatste plaats om onze producten zo te ontwerpen dat ze bijdragen aan een vermindering van de uitstoot. We zullen er altijd voor kiezen om het betere alternatief te gebruiken. We werken in het bijzonder hard aan optimalisering en aan een verminderde uitstoot op de volgende gebieden:

Vervoer 

Binnen ons bedrijf geldt een verbod op binnenlandse vliegreizen (dit heeft op zich weinig effect, maar het is eenvoudig te realiseren). We vliegen geen producten in vanuit onze productielanden voordat we eerst aan de klant het verschil hebben aangetoond tussen de uitstoot door een boot en door een vliegtuig. Bij ons vervoer over zee is het de doelstelling om altijd volle containers te verschepen. Vaak passen we een hoeveelheid of levertijd aan om producten zodanig te kunnen vervoeren dat dit zorgt voor een lagere uitstoot.

Verpakking 

Voorop staat dat we natuurlijk zo weinig mogelijk verpakkingsmateriaal willen gebruiken. We willen echter niet inboeten aan kwaliteit en veiligheid voor het product en daarom kunnen we niet helemaal zonder verpakkingsmateriaal. We werken er hard aan om het voor de ontvanger zo eenvoudig mogelijk te maken om onze verpakkingen op de juiste manier te kunnen scheiden. Dit doen we bijvoorbeeld door onze verpakkingen duidelijk te markeren en door geen verpakkingen te gebruiken waarbij verschillende materialen door elkaar worden gebruikt, waardoor het moeilijker te scheiden is.

Productie

De productie van onze producten is verantwoordelijk voor het grootste aandeel in de uitstoot van broeikasgassen. Dit is ook het aandeel dat het moeilijkst te berekenen is. Onze productie vindt vandaag de dag plaats in China, India, Pakistan, Turkije en Slovenië. Hoewel het moeilijk kan zijn om invloed uit te oefenen op bijvoorbeeld welk soort energie onze partners gebruiken in hun fabrieken, kunnen we er wel voor kiezen welke partners we inschakelen. We kunnen ervoor kiezen om die partners in te schakelen die gebruikmaken van hernieuwbare energie. We zijn onze samenwerking met onze partner in India die al onze handdoeken maakt, bijvoorbeeld deels aangegaan vanwege hun inspanningen om meer hernieuwbare energie te gebruiken bij de productie. We hebben ook een bijzondere partner gekozen voor accessoires van tassen die een zeer goed systeem voor de behandeling van afvalwater heeft ontwikkeld. 

Projecten

Prioriteit nummer één is voor ons om altijd de werkelijke uitstoot te VERMINDEREN. Daar spannen we ons het hardst voor in. In een perfecte wereld was onze uitstoot in dat geval natuurlijk nul geweest. Maar omdat de perfecte wereld niet bestaat, hebben we ervoor gekozen te investeren in projecten die bijdragen aan het vastleggen van kooldioxide of aan het uitblijven van de uitstoot. Een van de projecten die een van onze expediteurs is begonnen, draait er kort gezegd om dat wetlands worden teruggewonnen, dat indijking wordt voorkomen en dat gewassen worden geplant die veel kooldioxide opnemen. De wetlands waar dit plaatsvindt, hebben we zelf bezocht en liggen niet ver van ons eigen hoofdkantoor in Borås.