We're having technical issues
Please try to refresh the page
If you’re still having problems, please come back later. Sorry for the inconvenience.
Photo by Sarah Kilian on Unsplash
Duurzaamheidsactiviteiten van Vinga

Zorgen voor sociale duurzaamheid

Onze gehele waardeketen is opgebouwd rondom en bestaat uit mensen. We hebben de verantwoordelijkheid om ertoe bij te dragen dat het met al deze mensen goed gaat en dat zij iets hebben aan de samenwerking met Vinga. We dragen vooral een grote verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het goed gaat met diegenen die we nooit, of zelden, ontmoeten, en dat zij een veilige werkomgeving hebben. 

Amfor-BSCI

Vinga is lid van amfori (voorheen BSCI), een Europese organisatie voor samenwerking tussen bedrijven die de arbeidsvoorwaarden in de wereldwijde toeleveranciersketen wil verbeteren. In amfori komen meer dan 1300 bedrijven samen die zich houden aan een gemeenschappelijke gedragscode en dit steunt ons bij onze activiteiten voor het realiseren van een ethische toeleveranciersketen. De basis van het systeem bestaat uit de gemeenschappelijke gedragscode waaraan alle leden zich hebben verbonden om deze in te voeren in hun toeleveranciersketen. De gedragscode is gebaseerd op de VN-verklaring voor de rechten van de mens, het Kinderrechtenverdrag en de kernverdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Samen met onze leveranciers helpen we hen een duurzamere werkplek te realiseren.

Als lid van dit initiatief passen we ook de gemeenschappelijke gedragscode toe die stoelt op elf basisbeginselen. Onze partners op het gebied van toelevering verbinden zich ertoe zich te houden aan onze gedragscode en fabrieken worden voortdurend gecontroleerd op de naleving van de code om ervoor te zorgen dat ze zich eraan houden.

Hier vind je meer informatie over de elf beginselen waarop de gedragscode van amfori is gebaseerd:

Lees onze hele gedragscode hier

Toeleveranciersgids

Om algemene eisen en verwachtingen op duidelijke wijze te kunnen communiceren aan onze partners, hebben we een overeenkomst opgesteld die we de ‘Suppliers Guide’ noemen. Van alle leveranciers wordt verwacht dat zij zich houden aan deze gids. In deze gids is bijvoorbeeld gedetailleerde informatie opgenomen over eisen aan chemische stoffen, beleidsmaatregelen, wetgeving over de producten, maar ook informatie over leveringsvoorwaarden, bemonstering en informatie over verpakking en documentatie. 

Vinga Guangzhou

Op het kantoor van Vinga in het Chinese Guangzhou werken momenteel vier personen: Flora, Michelle, Bella en Ivy. Zij werken dagelijks met de opvolging van bestellingen en leveranciers en dankzij hen kunnen we een nauwe samenwerking opzetten met onze partners daar. We kunnen snel fabrieken bezoeken voor een kwaliteitscontrole voorafgaand aan de verscheping of voor een bezoek voordat we een samenwerking met een nieuwe fabriek aangaan. 

Hope Primary School

Al jaren ondersteunt Vinga een basisschool in Lijiang in de Zuid-Chinese provincie Yunnan. Dit was een kans om een ondersteunend project ter plekke uit te kunnen voeren in het land waar vandaag de dag het grootste deel van de productie plaatsvindt. Met het project wordt bijgedragen aan het lesmateriaal voor de school en andere zaken die de opleiding van de kinderen verbeteren.