Duurzaamheidsactiviteiten van Vinga

Veiligheid creëren

Werkzaamheden met chemische stoffen hebben altijd centraal gestaan in de dagelijkse activiteiten van Vinga. Een van onze prioriteiten is het stoppen van de toestroom van schadelijke chemische stoffen, zowel met het oog op de medewerkers die onze producten maken als met het oog op de mens en de natuur. De wetgeving op het gebied van chemische stoffen is een belangrijke leidraad in onze dagelijkse werkzaamheden om op een zo vroeg mogelijk tijdstip schadelijke stoffen uit te faseren en te vervangen. 

We zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om met behulp van gerecycled materiaal op een betere manier producten te maken, maar het kan voorkomen dat we een recyclebaar product toch niet kunnen gebruiken omdat het gevaarlijke stoffen bevat. Dit heeft geleid tot twee beleidsmaatregelen waarin we afstand nemen van de handel in bepaalde soorten materialen of chemische stoffen. Deze hebben betrekking op anti-aanbaklagen die zijn gebaseerd op fluorchemicaliën (zogenoemde PFAS-stoffen) en producten of onderdelen die pvc bevatten.

Een andere reden waarom we het zo belangrijk vinden om goed zicht te houden op de herkomst en ontwikkeling van onze werkzaamheden met chemische stoffen is dat we onze producten en materialen zo kunnen voorbereiden op een circulaire stroom. Bij het recyclen van textiel is het vandaag de dag bijvoorbeeld een grote uitdaging om het gehalte aan chemische stoffen in de grondstof te achterhalen, aangezien deze afkomstig is van meerdere verschillende bronnen. 

ChemAct network

Vinga heeft een uitgebreid productaanbod en om ervoor te zorgen dat de wetgeving op het gebied van chemische stoffen wordt nageleefd en om de inhoud ervan in onze producten proactief aan te pakken, zijn we lid van het ChemAct-netwerk. We gebruiken de instrumenten van ChemAct in onze dagelijkse werkzaamheden met chemische stoffen en dit helpt ons om risicovolle chemische stoffen per onderdeel in onze producten te identificeren en zo blijven we ook regelmatig op de hoogte van veranderingen en wijzigingen in de wetgeving. Dit instrument is uniek in zijn soort en ontwikkeld door twee personen met veel deskundigheid. 

Anne Broström

Anne heeft dertig jaar ervaring in de textielbranche en veel kennis opgedaan op het gebied van inkoop, productie en CSR & Milieu. Sinds 2011 helpt zij bedrijven met hun activiteiten op dit gebied, zij helpt processen op te zetten en te ontwikkelen om te voldoen aan de in de toekomst strenger wordende eisen die de EU stelt aan actoren.

Stefan Posner

Stefan is een chemicus op het gebied van polymeren en textiel en heeft meer dan dertig jaar ervaring met onderzoek van chemische stoffen voor textiel en polymeermaterialen. Hij werkt zowel samen met kleine bedrijven als met grote, internationale ondernemingen, evenals met nationale en internationale overheidsinstanties en academische instellingen. Hij spant zich dagelijks in om bedrijven te helpen bij hun activiteiten om schadelijke stoffen uit te faseren en te vervangen door betere alternatieven.

SS19 SE catalog mockup.png