Sverige
Europe
Benelux
Suomi
Norge
Deutschland

Laatu on meille paljon muuta kuin pelkästään hyvä tuote ja asiakkaan kokema ilo, kun hän saa tuotteemme lahjaksi. Meille laatu merkitsee myös vastuullisuutta ja turvallisten työolosuhteiden takaamista kaikille niille ihmisille, jotka ovat töissä tuotteitamme valmistavissa tehtaissa. Työpartnereiden valinnassa meille on paljon tärkeämpää pitkän tähtäimen näkemys kuin pelkästään edullisten tavarantoimittajien löytäminen. Työkumppanuus merkitseekin meille yhtä paljon kuin asiakassuhteet, ja uskomme vilpittömästi, että läheisen yhteistyön kautta meille avautuu paljon enemmän mahdollisuuksia.

Amfori

Vinga kuuluu Amfori-verkostoon (entinen BSCI). Amfori on eurooppalainen järjestö niille yrityksille, jotka pyrkivät parantamaan työolosuhteita maailmanlaajuisessa toimitusketjussa. Amfori yhdistää yli 1300 eri yritystä, jotka noudattavat yhteisiä käytännesääntöjä, auttaen niitä kehityspainotteisen järjestelmän kautta luomaan eettisesti toimivan toimitusketjun. Yhteiset käytännesäännöt perustuvat YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen, Lapsen oikeuksia koskevaan yleissopimukseen sekä Kansainvälisen työjärjestön (ILO) ydinperiaatteisiin. Teemme yhteistyötä toimittajiimme kanssa saadaksemme aikaan kestävän kehityksen mukaisen työympäristön

 

Laadunvalvontajärjestelmä

ISO 9001 -laadunvalvontajärjestelmä auttaa meitä harjoittamaan tehokasta ja strukturoitua laatutyötä. Sen ansiosta voimme luoda suuntaviivat laatutyölle sekä keskittyä jatkuviin parannuksiin ja palvelujemme ja tuotteidemme laadun varmistamiseen.

 

Centre of Hope -koulu

Vinga on jo monta vuotta tukenut Lijingin paikallista koulua Etelä-Kiinan Yunnan maakunnassa. Tämä projekti oli meille mainio mahdollisuus osallistua aloitteeseen suoraan siinä maassa ja sillä alueella, jossa tapahtuu suurin osa tuotannostamme. Tämän projektin kautta pystymme mm. tarjoamaan koululle opetusmateriaaleja ym. tarvikkeita, jotka parantavat lasten opiskelumahdollisuuksia.

Ympäristö

Osallistumalla kestävän kehityksen aloitteisiin pyrimme mm. vähentämään liiketoimintamme negatiivisia vaikutuksia ja lisäämään positiivisia ominaisuuksia. Pitkän tähtäimen visiomme on luonnollisesti vaikuttaa pelkästään myönteisellä tavalla sekä fyysiseen että sosiaaliseen ympäristöömme. Kaikki mitä teemme, vaikuttaa planeettaan ja siinä eläviin ihmisiin. Uskomme vilpittömästi, että voimme jatkaa liiketoimintamme harjoittamista, mutta voimme tehdä sen paljon paremmalla tavalla. Edessämme on uskomaton määrä jännittäviä mahdollisuuksia, suuria haasteita ja paljon työtä. Liity meihin kehitysprojekteissamme, opi lisää siitä mitä me teemme tänä päivänä ja mitä me suunnittelemme tulevaisuutta varten.

 

Ajankohtaista

Toimittajakoulutus
Maaliskuussa 2018 Vinga järjesti Kiinassa koulutustapahtuman suurimpien liikepartnereidemme kanssa. Esittelimme siinä Chemicals-työkaluamme ja selitimme päivän kestävän koulutuksen aikana mitä me haluaisimme saavuttaa sillä sekä mitä sen käyttäminen tulisi merkitsemään tuotteitamme valmistaville tehtaille ja raaka-aineita toimittaville partnereillemme. Tämän koulutuksen ansiosta tavarantoimittajat pystyivät ymmärtämään paremmin miksi tämä työ on niin tärkeää ja oppivat lisää siitä, kuinka me kaikki voimme kommunikoida paremmin kemikaalikäyttöä koskevasta sääntelystä ja sen vaikutuksesta tuotteisiimme. Tällä kertaa koulutus koski ennen kaikkea tekstiilialaa, ja kaiken kaikkiaan 8 tavarantoimittajaa pääsivät osallistumaan tähän tapahtumaan.

 

Kemikaaliryhmä

Voidakseen tukea EU:n kemikaalilainsäädäntöä ja osallistua aktiivisesti sen toimintaan, Vinga liittyi vuonna 2015 Swerea IVF:n kemikaaliryhmään. Swerea järjestää tämän verkoston toimintaa yhdessä korkeakoulujen eksperttien ja viranomaisten kanssa. Tämän jäsenyyden ansiosta osaamme tulkita paremmin asianmukaisia lainkohtia, saada tietoa uusimmista lainsäädännön muutoksista sekä kommunikoida paremmin ko. sääntelystä partnereidemme kanssa. Ryhmä toimii myös foorumina, jossa voimme luoda uusia suhteita samalla alalla toimivien yritysten kanssa, vaihtaa ideoita ja kokemuksia sekä jakaa ongelmanratkaisuja. Saamme myös tuote- ja alakohtaisia tietoja ja neuvoja Swerean tutkijoilta ja asiantuntijoilta.

 

Chemicals in focus

Käytämme työssämme Chemicals in Focus - työkalua, jonka avulla voimme selittää tehokkaammin kemikaalikäyttöä koskevia periaatteita tehtaillemme sekä valvoa tuotteidemme tuotantoa. Tämä työkalu auttaa meitä analysoimaan tuotetta komponenttitasolla ja valvoa tehokkaammin sekä erillisiä osia että koko sisältöä. Lisätietoja Chemicals in Focus -työkalusta saa lähettämällä viestin osoitteeseen mia.marecek@vinga.com.

 

BCI Better Cotton Initiative

Vinga is a proud member of The Better Cotton Initiative (BCI). The Better Cotton Initiative (BCI) is a global not-for-profit organization and the largest cotton sustainability program in the world. BCI exists to make global cotton production better for the people who produce it, better for the environment it grows in, and better for the sector’s future. Better Cotton is sourced via a system of Mass Balance and it is not physically traceable to end products. See bettercotton.org/massbalance for details. Vinga is committed to sourcing 50% as BCI cotton by 2023.

 

ISO-14001

ISO-14001 -sertifikaatiojärjestelmän kautta pystymme tunnistamaan ja vähentämään systemaattisesti tuotteidemme ympäristöjalanjälkeä. Standardi tarjoaa tukea työssämme kehittäessämme työtapoja esimerkiksi energian ja raaka-aineiden kulutuksen pienentämiseksi sekä jätteiden ja päästöjen määrän vähentämiseksi. Nykyaikana ympäristötavoitteita tarkastellaan ennen kaikkea hiilidioksidipäästöjen näkökulmasta.

Luonnonsuojelu

Uskomme, että ympäristöaiheisen tiedon saanti ja mielenkiinto luonnonsuojelua kohti ovat välttämättömiä tekijöitä, mikäli haluamme vähentää negatiivista ympäristövaikutustamme. Siksi Vinga on yksi niistä järjestöistä, jotka tukevat Swedish Society for Nature Cosnervation -verkostoa. Osallistumalla sen toimintaan voimme mm. tukea erityyppisiä ilmasto- ja ympäristöprojekteja. Swedish Society for Nature Conservation on Ruotsin suurin ja vaikutusvaltaisin ympäristöjärjestö, ja sen jäsenenä voimme esim. vaikuttaa siihen, että ympäristökysymyksiä käsitellään poliittisissa piireissä sekä Ruotsissa että EU:ssa. Järjestöstä saamamme tieto auttaa meitä myös tekemään oikeita päätöksiä, jotka koskevat toimintaamme, lähestymistapojen valintaa sekä sitä, kuinka voimme maksimoida kehitysprojektiemme positiivisia vaikutuksia.

 

Tuotesertifikaatio

Voidakseen valvoa niin pitkälle kuin mahdollista tuotteidensa alkuperää ja tuotantoprosessia, Vinga tekee yhteistyötä useiden valikoitujen tuotesertifikaatiojärjestelmien kanssa.

Oeko-tex standard 100
Oeko-tex standard 100 on kokonaisvaltainen testaus- ja sertifikaatiojärjestelmä, joka valvoo tekstiilituotannon kaikkia työvaiheita.
 

GOTS
GOTS on lyhenne termistä Global Organic Textile Standard, ja se on luonnonkuituja koskeva kansainvälinen merkintä, joka valvoo tuotantoa sekä ympäristö- että sosiaalisen vastuullisuuden tasolla. Standardin avulla säännellään haitallisia aineita ja päästöjä koko tuotantoketjussa. Vingan tuotevalikoimasta mm. rantapyyhkeet ja kantokassit on tehty GOTS-sertifioidusta puuvillasta.
 

EU Ecolabel
Tämä standardi on EU:n virallinen eko-merkintä, jonka avulla tarkastellaan tuotannon vaikutusta ympäristöön, toiminnallisuuteen, terveyteen ja laatuun tuotteen elinkaaren näkökulmasta. Vingan vuodevaatteet on tehty EU Ecolabelin merkinnän mukaisella tavalla.

 

Tuotekehitys ja tuotanto

Vingan tuotteiden kehitysprosessi jatkuu vuoden ympäri. Etsimme jatkuvasti uusia, ympäristöystävällisempiä raaka-aineita ja materiaaleja sekä tapoja, joilla voimme vähentää energiankulutustamme ja vaikuttaa tuotantovaiheen päästötasoihin. Tuotekehityksessä pidämme tärkeimpänä pitkän tähtäimen näkemystä, siksi haemme kestäviä ratkaisuja ja vietämme siinä vaiheessa paljon aikaa. Uskomme, että mikäli teemme kiirehtimättä kunnon työtä tuotekehitysvaiheessa, meillä on enemmän mahdollisuuksia saada aikaan kestävä tuote, joka tulee ilahduttamaan omistajaansa hyvinkin pitkään. Tuotekehityksen tärkeimpiä osia (ja suurimpia haasteita) on mm. eri materiaalien ympäristövaikutusten vertailu tuotteen elinkaaren kannalta – tämän avulla voimme varmistaa, että ympäristöjalanjälkemme pysyy pienenä. Osallistumalla kemikaaliryhmän toimintaan saamme myös jatkuvasti tietoa uusimmista tutkimuksista ja ympäristöaiheisista saavutuksista, jotka auttavat meitä päätöksenteossamme.

 

Luonnonsuojelu

Uskomme, että ympäristöaiheisen tiedon saanti ja mielenkiinto luonnonsuojelua kohti ovat välttämättömiä tekijöitä, mikäli haluamme vähentää negatiivista ympäristövaikutustamme. Siksi Vinga on yksi niistä järjestöistä, jotka tukevat Swedish Society for Nature Cosnervation -verkostoa. Osallistumalla sen toimintaan voimme mm. tukea erityyppisiä ilmasto- ja ympäristöprojekteja. Swedish Society for Nature Conservation on Ruotsin suurin ja vaikutusvaltaisin ympäristöjärjestö, ja sen jäsenenä voimme esim. vaikuttaa siihen, että ympäristökysymyksiä käsitellään poliittisissa piireissä sekä Ruotsissa että EU:ssa. Järjestöstä saamamme tieto auttaa meitä myös tekemään oikeita päätöksiä, jotka koskevat toimintaamme, lähestymistapojen valintaa sekä sitä, kuinka voimme maksimoida kehitysprojektiemme positiivisia vaikutuksia.

 

Tuotesertifikaatio

Voidakseen valvoa niin pitkälle kuin mahdollista tuotteidensa alkuperää ja tuotantoprosessia, Vinga tekee yhteistyötä useiden valikoitujen tuotesertifikaatiojärjestelmien kanssa.

Oeko-tex standard 100
Oeko-tex standard 100 on kokonaisvaltainen testaus- ja sertifikaatiojärjestelmä, joka valvoo tekstiilituotannon kaikkia työvaiheita.
 

GOTS
GOTS on lyhenne termistä Global Organic Textile Standard, ja se on luonnonkuituja koskeva kansainvälinen merkintä, joka valvoo tuotantoa sekä ympäristö- että sosiaalisen vastuullisuuden tasolla. Standardin avulla säännellään haitallisia aineita ja päästöjä koko tuotantoketjussa. Vingan tuotevalikoimasta mm. rantapyyhkeet ja kantokassit on tehty GOTS-sertifioidusta puuvillasta.
 

EU Ecolabel
Tämä standardi on EU:n virallinen eko-merkintä, jonka avulla tarkastellaan tuotannon vaikutusta ympäristöön, toiminnallisuuteen, terveyteen ja laatuun tuotteen elinkaaren näkökulmasta. Vingan vuodevaatteet on tehty EU Ecolabelin merkinnän mukaisella tavalla.

 

Tuotekehitys ja tuotanto

Vingan tuotteiden kehitysprosessi jatkuu vuoden ympäri. Etsimme jatkuvasti uusia, ympäristöystävällisempiä raaka-aineita ja materiaaleja sekä tapoja, joilla voimme vähentää energiankulutustamme ja vaikuttaa tuotantovaiheen päästötasoihin. Tuotekehityksessä pidämme tärkeimpänä pitkän tähtäimen näkemystä, siksi haemme kestäviä ratkaisuja ja vietämme siinä vaiheessa paljon aikaa. Uskomme, että mikäli teemme kiirehtimättä kunnon työtä tuotekehitysvaiheessa, meillä on enemmän mahdollisuuksia saada aikaan kestävä tuote, joka tulee ilahduttamaan omistajaansa hyvinkin pitkään. Tuotekehityksen tärkeimpiä osia (ja suurimpia haasteita) on mm. eri materiaalien ympäristövaikutusten vertailu tuotteen elinkaaren kannalta – tämän avulla voimme varmistaa, että ympäristöjalanjälkemme pysyy pienenä. Osallistumalla kemikaaliryhmän toimintaan saamme myös jatkuvasti tietoa uusimmista tutkimuksista ja ympäristöaiheisista saavutuksista, jotka auttavat meitä päätöksenteossamme.